bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej
i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie
w ujednoliconej formie pewnych danych.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia
  • z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Aleksandra Troszczyńska
Publikacja dnia: 01.05.2019
Podpisał: Roman Wawrzyniak
Dokument z dnia: 01.05.2019
Dokument oglądany razy: 27 204