bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

 Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:

  • oświatowego (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425),
  • powszechnie obowiązującego,
  • przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej
    i samorządowej,
  • wewnątrzszkolnego.

Akt założycielski

Szkoły Podstawowej

Zespołu Szkół Specjalnych

Gimnazjum

Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Organ prowadzący: Powiat Ostrowski

Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w PoznaniuOpublikował: Aleksandra Troszczyńska
Publikacja dnia: 18.06.2019
Podpisał: Aleksandra Troszczyńska
Dokument z dnia: 01.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 143