bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamówienia publiczne

2020

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM” pdf

  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.06.2020 r. pdf

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.06.2020 r.  pdfOpublikował: Roman Wawrzyniak
Publikacja dnia: 25.06.2020
Podpisał: Aleksandra Troszczyńska
Dokument z dnia: 01.05.2019
Dokument oglądany razy: 401