bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ochrona Danych Osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 5, 63-400
naszym inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Korzuch i można skontaktować się z nim przez e-mail korzuch@infoic.pl
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

Monitoring w szkole

Administratorem monitoringu jest Zespół Szkół im. J. Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim (63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 5).
Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni (system nadpisywania).
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.Opublikował: Aleksandra Troszczyńska
Publikacja dnia: 09.11.2020
Podpisał: Aleksandra Troszczyńska
Dokument z dnia: 01.05.2019
Dokument oglądany razy: 10